Radio amateri Jagodina - YU1AXY

 

 

Član radio-kluba može postati svaki državljanin Republike Srbije koji prihvata prava i obaveze iz statuta i drugih normativnih akata. Za užlanjenje popunjava se pristupnica kluba, a Izvršni odbor na prvoj sednici donosi odluku o prijemu. Članovi kluba imaju jednaka prava i obaveze:
- da ostvaruje osnovna načela kluba,
- bira i bude biran u organe kluba,
- učestvuje u aktivnostima kluba u skladu sa svojim mogućnostima,
- čuva imovinu kluba,
- pridržava se propisa i kodeksa o radio-amaterskom saobraćaju.


Text by yz1fci

 

 

 

 

 Sva prava zadržana - Agencija Autentik